Uw specialist in service, keuringen en inspecties

NEN 3140

Keuringen en inspecties

De NEN-3140 norm staat voor veilige bedrijfsvoering aan elektrische laagspanningsinstallaties. NEN-3140 keuringen en inspecties zijn belangrijk voor de veiligheid van uw medewerkers en bezittingen. Werken met of aan elektrische objecten brengt risico met zich mee. Een elektrische schok, elektrische verbranding, vlamboog, brand of explosie kan grote gevolgen hebben. Onze NEN-3140 keuringen en inspecties bieden u de garantie dat uw installaties veilig kunnen worden gebruikt.

Wat is het?

Arbowet

Overeenkomstig artikel 3 van de Arbowet moeten installaties veilig zijn én veilig te gebruiken zijn. Vaak wordt dit ook door verzekeringsmaatschappijen in hun polis omschreven. Eén van de manieren om aan de Arbeidsinspectie te kunnen aantonen dat de installatie veilig is, is door een inspectierapport te tonen waarin staat dat er een inspectie is uitgevoerd overeenkomstig de methode die is beschreven in de norm NEN-3140.

Wilt u weten welke meerwaarde NEN-3140 keuringen en inspecties voor u hebben? Of wilt u een afspraak maken voor een keuring? Neem dan contact op.

Noodzakelijk

Niet wettelijk verplicht

NEN-3140 is de Nederlandse norm voor laagspanningsinstallaties. De norm beschrijft alle eisen waaraan laagspanningsinstallaties moeten voldoen. Daarom is de norm van toepassing op alle elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning. Door de norm NEN-3140 te volgen, verzekert u zich er van dat u aan alle mogelijke relevante wet- en regelgeving voldoet. Naast de implementatie van de NEN-3140 norm, dient de installatie periodiek gekeurd te worden. Tijdens de NEN-3140 keuringen en NEN-3140 inspecties wordt gekeken of alle relevante eisen worden nageleefd en of uw installaties voldoen aan de wettelijke normen. Als uw laagspanningsinstallaties worden goedgekeurd, kunt u erop vertrouwen dat deze veilig blijven functioneren. Wanneer de installaties niet aan de norm voldoen, moet u maatregelen treffen om te zorgen dat ze wel weer veilig kunnen worden gebruikt. Dit kunnen wij uiteraard voor u verzorgen.