Uw specialist in koolmonoxide melders

Koolmonoxide

Wat is het?

Koolmonoxide, een bijproduct van onvolledige verbranding van gas en andere brandstoffen, kan levensbedreigend zijn. Dit kleur- en geurloze gas is nauwelijks waarneembaar voor mensen, waardoor het tijdig signaleren ervan vrijwel onmogelijk is. Om jou en anderen in het gebouw optimaal te beschermen, zijn goed werkende koolmonoxidemelders van groot belang. Het blijft helaas nog te vaak voorkomen dat er levensgevaarlijke situaties ontstaan doordat koolmonoxide ongemerkt vrijkomt in woningen en andere gebouwen.

Melder

Hoe werkt het?

Een CO-melder bevat een sensor die bestaat uit een gel met onder andere zwavelzuur. Zodra deze gel langere tijd wordt blootgesteld aan een hogere concentratie koolmonoxide dan de aangegeven grenswaarde 50 ppm, gaat de gel een chemische reactie met koolmonoxide aan en geeft alarm. Dit proces zelf is niet te stoppen. Je zou kunnen zeggen dat ‘’vals alarm’’ dus niet bestaat bij een CO-melder.

HAGER TG550A

ROOKMELDER

RF- koppelbaar, Wit & Lithium batterij 10 jaar

HAGER TG550A

ROOKMELDER

RF- koppelbaar, Wit & Lithium batterij 10 jaar

HAGER TG550A

ROOKMELDER

RF- koppelbaar, Wit & Lithium batterij 10 jaar